Skolhuset
Fotografi:Robert Kronberg 
AKTUELLT

Handledningssamtal i åk 3, 4 och 5.

Öppet hus med Finland-utställning
tisdag 28.11.2017 kl. 16-18.30.

Finland 100 år
Teaterföreställning Svea och Finn måndag 4.12.
Självständighetsfest tisdag 5.12.