Skolhuset
Fotografi:Robert Kronberg 
AKTUELLT

Föräldramöten
Samling i auditoriet och därefter klassvis
Åk 1    6.9 kl.18.00
Åk 2    5.9 kl.18.00
Åk 3    28.9 kl.18.00
Åk 4    20.9 kl.18.30
Åk 5    7.9 kl.18.00
Åk 6    2.10 kl.18.00 (samling i gy-salen)