Skolhuset
Fotografi:Robert Kronberg 
AKTUELLT

FÖRÄLDRAMÖTEN

30.8 kl.18.00 åk 1
6.9   kl.18.00 åk 2
7.9   kl.18.00 åk 4
15.9 kl.18.30 åk 3
29.9 kl.18.30 åk 5

Först gemensam samling och information i auditoriet och därefter samling i klasserna.