Skolhuset
Fotografi:Robert Kronberg 
AKTUELLT

FÖRÄLDRAMÖTEN

17.9 kl.9.00
29.9 kl.18.30 åk 5

Först gemensam samling och information i auditoriet och därefter samling i klasserna.

SKOLFOTOGRAFERING
19-20.9