Handboll på schemat


Igår och idag har det under skoldagen spelats handboll i PIUG.

Det är Piffens handbollssektion som tagit initiativ till turneringarna. 

Igår var det alla femmor och sexor som fick spela handboll och idag var det treornas och fyrornas tur.

Handbollsturneringen fyller många funktioner. Det är en bra möjlighet för alla att få prova på att spela handboll. Det är också  ett bra tillfälle för våra elever i Malms  att träffa jämnåriga kompisar fån periferiskolorna och Björkhagens skola.

Det är en rolig skoldag där alla gör sitt bästa! Turneringen innebär vinster och förluster. Men alla går hem med ett leende på läpparna. STORT TACK till Pifffens handbollssektion !