Kiva dag

skickad 21 nov. 2014 04:28 av Susanne Båge   [ uppdaterad 21 nov. 2014 04:38 ]

Barnkonventionens dag 20.11.2014


Idag är det 25 år sedan  FN antog Konventionen om barnens rättigheter och det firas i många länder.Finland godkände konventionen 1991.

Vi  i Malms skola har uppmärksammat den här viktiga dagen genom att ha en KIVA-dag. En arbetsgrupp har under hösten planerat dagen.


Alla elever har idag jobbat från kl.9.00-12.30 i åldersintegrerade grupper. Hela personalen och medfostrare har varit engagerade och ledare för grupper.

Under ett arbetspass har eleverna jobbat kring skolans ordningsregler. Det är ett viktigt och aktuellt arbete eftersom de reviderade ordningsreglerna ska tas i bruk från årsskiftet. Det är mycket viktigt att ALLA elever känner sig delaktiga i processen kring de nya ordningsreglerna. Hur vill vi i Malms skola ha det inomhus, på rasterna, i matsalen … ? I början av december är det föräldrarnas tur att sammankomma och diskutera ordningsreglerna.Under ett annat arbetspass har eleverna jobbat kring mobbning och hur viktigt det är att alla trivs och har det bra i skolan. Genom  dramatiseringar har olika situationer diskuterats.

Vänskapsband har knutits under det tredje arbetspasset.

När Kiva-dagen avslutades hade alla ett eget personligt vänskapsband kring handleden.

Vi hoppas också att nya vänskapsband mellan eleverna har knutits!