Skolfreden 2016-17 är utlyst

skickad 18 aug. 2016 04:47 av Peggy Wallin   [ uppdaterad 18 aug. 2016 04:50 ]

DSC_0724[1].JPG

Årets nya ettor har fått sina gula kepsar och börjar redan känna sig vana i huset.


DSC_0728[1].JPG

Så här ser det ut när skolans hela personal är uppställd för presentation. Kökspersonal, lärare, vaktmästare, elevassistenter, kanslist och rektor. Vi är många!


DSC_0730[1].JPG

Emma och Jennifer läste skolfreden med sådan pondus att den berörde alla i publiken.

Som avslutning lyssnade vi på sången om Fred och Frida och då fick man röra på sig, en del dansade riktigt ivrigt.

Utlysning av Skolfreden för läsåret 2016 – 2017:

Alla är lika värdefulla

Är någon mera värdefull för att hen har dyrare kläder?

Är någon mera värdefull om hen är populär eller om hen har bättre vitsord?

Är någon egentligen perfekt?

Nej, för alla är lika mycket värda.

Temat för det här årets skolfred är ”Alla är lika värdefulla”.

Det betyder att man ska uppskatta olikheter och inte acceptera diskriminering av något slag. I praktiken betyder detta att skolorna under det här skolåret kommer att ordna temadagar och träffar som förbättrar gemenskapen.

Om varje elev strävade efter att vara ärlig, hjälpsam, rättvis, förstående, kärleksfull, snäll och pålitlig skulle skolan bli ett bättre ställe där alla får känna sig värdefulla.

Om var och en ser till att inte mobba kommer mobbningen att upphöra.

Alla borde bli bemötta på samma sätt oavsett modersmål eller hudfärg.

Ingen får bli utstött för att hen är annorlunda.

Alltså: Kom ihåg att alla skall få vara med!

Våga stå upp och våga säga ifrån om någon blir mobbad.

Alla är lika värdefulla!