Läsåret 2018-2019

Augusti
14.8        fösta skoldagen (skoldag för alla kl.9-13, skjutsarna går enligt läsordningen)
v. 34       åk 6 på lägerskola till Pensar Syd
28.8        kl.18.00 föräldramöte åk 3
31.8        skolfreden utlyses hos oss (officiellt utlyses den 22.8  i Vanda)

September
3.9          cykeldag för åk 3 med Patrik Lindholm från Folkhälsan
3.9          kl.18.00 föräldramöte åk 4
4.9          kl.18.00 föräldramöte åk 2
6.9          kl.17.30 föräldramöte åk 1
11.9        kl.18.00 föräldramöte åk 6
12-13.9  skolfotografering
17.9        kl.18.00 föräldramöte åk 5
27.9        kl.18.00  Hem och Skola-kväll


årskursvisa utedagar

Oktober
18-19.10    höstlov


November

      
December

13.12       Lucia

15.12      julfest (ledig dag i stället 21.12.2018)    

20.12      kl.9.30 Skolgudstjänst

-  -  -  -  -
2019

Januari
7.1           vårterminen inleds enligt läsordningen
Februari

v.8        sportlov

     

Mars

            årskursvisa utedagar

AprilMaj

17.5        stafettkarneval i Esbo
30.5        skolgudstjänst kl.10.00 


Juni
       
1.6          våravslutning kl. 8.30 i Malms skolas festsal