Läsåret 2019-2020

Augusti
13.8        fösta skoldagen (skoldag för alla kl.9-13, skjutsarna går enligt läsordningen)
v. 34       åk 6 på lägerskola till Sandviken
20.8        cykeldag för åk 3 med Patrik Lindholm från Folkhälsan
28.8        hobbymässa = Hem och Skola kväll

September

19-20.9  skolfotograferingårskursvisa utedagar

Oktober
17-18.10    höstlov


November

      
December

13.12       Lucia


-  -  -  -  -
2020

Januari
7.1           vårterminen inleds enligt läsordningen
Februari

v.8        sportlov

     

Mars

            årskursvisa utedagar

AprilMaj