Läsåret 2016-2017

Augusti
16.8        fösta skoldagen (skoldag för alla kl.9-13)
18.8        skolfreden utlyses hos oss (officiellt utlyses den 23.8 i Seinäjoki)
v. 34       åk 6 på lägerskola till Pensar Syd
30.9        kl.18.00 åk 1 föräldramöte


September
6.9            "kickoff" för Skolan i rörelse
6.9            kl.18.00 åk 2 föräldramöte
7.9            kl.18.00 åk 4 föräldramöte
9.9            cykeldag för åk 3 med Patrik från Folkhälsan
15.9          kl.18.30 åk 3 föräldramöte
17.9          Hem och skola-dag kl.9-13 (ledig dag istället 5.12)
v.38          vänvecka
19-20.9    skolfotografering
29.9          kl.18.30 åk 5 föräldramöte
årskursvisa utedagar


Oktober
13-14.10    höstlov
19.10          Hem och Skolas årsmöte kl.18
v.42            vänvecka


November
1.11          Tempaus för åk 3
v.46          vänvecka
25.11        kl.10.00 Skolgudstjänst


December
5.12        ledig dag i stället för 17.9
v.50        vänvecka
17.12      julfest i Sarlinska skolan kl.9 - ca kl.11 (ledig dag i stället 21.12.2016)     

-  -  -  -  -
2017

Januari
9.1           vårterminen inleds enligt läsordningen
v.2           vänvecka


Februari
5.2       Runebergsdagen (morgonsamling)
v.6         vänvecka
     

Mars
v.10        vänvecka
29.3        kl.18.00 informationskväll för nya ettornas föräldrar
årskursvisa utedagar

April
v.14        vänvecka


Maj
v.18        vänvecka


Juni
v.22        vänvecka
2.6          Skolgudstjänst kl.10.00        
3.6          våravslutning kl. 8.30 i Malms skolas festsal