Läsåret 2018-2019

Augusti
14.8        fösta skoldagen (skoldag för alla kl.9-13, skjutsarna går enligt läsordningen)
v. 34       åk 6 på lägerskola till Pensar Syd
31.8        skolfreden utlyses hos oss (officiellt utlyses den 22.8  i Vanda)

September
12-13.9  skolfotografering
27.9        kl.18.00  Hem och Skola-kväll


årskursvisa utedagar

Oktober
18-19.10    höstlov


November

1.12        


December


13.12       Lucia

15.12      julfest i Sarlinska skolan kl.9.00 - ca kl.11 (ledig dag i stället 21.12.2018)    

20.12      kl.9.30 Skolgudstjänst

-  -  -  -  -
2019

Januari
7.1           vårterminen inleds enligt läsordningen
Februari

v.8        sportlov

     

Mars

årskursvisa utedagar

AprilMaj

17.5        stafettkarneval i Esbo
30.5        skolgudstjänst kl.10.00 


Juni
       
1.6          våravslutning kl. 8.30 i Malms skolas festsal