Morrisledare
Maria Fjäder
Agneta Rosenqvist
Minna Futtari
Erika Ulfsson
Mia Jansson

Eftisledare
Sabina Sundqvist (ansvarig ledare)
Maria Fjäder
Minna Futtari
Agneta Rosenqvist
Erika Ulfsson
Mia Janssson
Ida Ahlqvist