Morrisledare
Maria Fjäder
Kristin Lindström
Agneta Rosenqvist
Minna Futtari

Eftisledare
Sabina Sundqvist (ansvarig ledare)
Maria Fjäder
Minna Futtari
Agneta Rosenqvist
Erika Ulfsson
Mia Janssson
Ida Ahlqvist
Annica Stubb