Verksamhet 

Verksamheten i Malms skolas Eftis är mångsidig och varierande. Barnen på Eftis är indelade igrupper. Programmet för grupperna är uppbyggt enligt ett “klubbsystem”. Klubbarna varierar från dag till dag, från vecka till vecka och från grupp till grupp men samtliga eftisbarn ges möjlighet att uppleva samma sak enligt ett rullande system. Förutom den ledda klubbverksamheten erbjuder Malms skolas Eftis även möjlighet till utevistelse, egen lek, läxläsning samt lugn och ro efter skoldagen. Under året satsas även mycket tid på högläsning, både inom- och utomhus.